Regulamin

 1.  Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod domeną www.zamowfotografa.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie www.zamowfotografa.pl/regulamin.html.
 3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o., zwany dalej Administratorem.
 4. Fotograf – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania zdjęć - zamieszczająca zdjęcia w Serwisie.
 5. Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu, w szczególności przegląda zdjęcia w dostępnych kategoriach i podkategoriach i/lub wysyła zapytania ofertowe do Fotografa/ów za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 6. Celem Serwisu jest:
 1. umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z ofertą Fotografów zamieszczających zdjęcia w Serwisie,
 2. ułatwienie Użytkownikom porównania jakości i stylu zdjęć prezentowanych przez Fotografów zamieszczających zdjęcia w Serwisie ,
 3. inspirowanie Użytkowników chcących zlecić usługę fotograficzną, ale którzy nie mają jeszcze ściśle określonej wizji co do stylu/formy/techniki wykonania zdjęć,
 4. umożliwienie przesłania zapytania ofertowego, w formie elektronicznej, do wybranego fotografa/fotografów.
 1. Użytkownik może wysłać za pomocą Serwisu do Fotografa/ów wyłącznie zapytania ofertowe dotyczące zleceń fotograficznych lub pokrewnych.
 2. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych Serwisu do rozsyłania jakichkolwiek treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności informacji reklamowych, spamu itp.
 3. Użytkownik ma prawo wysłać dowolną liczbę zapytań ofertowych do dowolnej liczby Fotografów o ile ma to uzasadnienie w odniesieniu do rodzaju usługi fotograficznej poszukiwanej przez Użytkownika.
 4. Serwis nie pobiera opłat od Użytkowników za korzystanie z dostępnych w Serwisie narzędzi, w szczególności za przesyłanie zapytań ofertowych do Fotografów.
 5. Właściciel Serwisu, ani Administratorzy nie pośredniczą w jakichkolwiek ustaleniach/umowach handlowych pomiędzy Użytkownikami a Fotografami.
 6. Właściciel Serwisu, ani Administratorzy nie odpowiadają za jakość i terminowość świadczonych przez Fotografów usług.
 7. Zdjęcia zamieszczone w serwisie są własnością Fotografów i są chronione prawem autorskim.
 8. Zabronione jest pobieranie i zapisywanie dostępnych w serwisie zdjęć przez Użytkowników na własnych dyskach twardych oraz jakichkolwiek innych nośnikach pamięci, w jakiejkolwiek formie.
 9.  Zabronione jest wykorzystywanie zdjęć przez Użytkowników w sposób naruszający prawa autorskie Fotografów.
 10. W trakcie korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki „cookie” niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 11. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego w celu przesłania zapytania ofertowego do Fotografa/ów jest zobligowany do wypełnienia maksymalnej liczby pól formularza, w celu możliwie najlepszego sprecyzowania swoich oczekiwań w zakresie usługi fotograficznej będącej przedmiotem zapytania.
 12. W celu przesłania zapytania ofertowego do Fotografa/ów Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe, przy czym warunkiem koniecznym jest podanie adresu e-mail Użytkownika oraz wpisanie treści zapytania.
 13. Przesłanie zapytania ofertowego do Fotografa/ów wymaga wcześniejszej akceptacji niniejszego regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
 14. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, w związku z realizacją funkcjonalności dostępnych w Serwisie, jest Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o.
 15. Wszystkie informacje wpisane do formularza, w szczególności adres e-mail i inne dane osobowe oraz treść zapytania są przekazywane wybranemu przez Użytkownika Fotografowi/Fotografom, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 16. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o. danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 17. Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe, które Użytkownik zamieści w formularzu kontaktowym Serwisu, są gromadzone przede wszystkim w celach archiwizacji zapytań ofertowych i nie są przekazywane podmiotom/osobom trzecim z wyłączeniem pkt. 21 niniejszego regulaminu.
 18. Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych o których mowa w pkt. 18-23 do kontaktu z Użytkownikami Serwisu, a także do przesyłania informacji (w tym informacji handlowych) związanych z prowadzoną przez spółkę  działalnością.
 19. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Centrum Fotografów Polskich sp. z o.o. oraz ich poprawiania.